Sentenca dana:

"Hrabri čistač, zaštitnik privatnih investitora i pouzdan partner donosiocima odluka u kreiranju politika u industriji otpada u Republici Srbiji."


Štampa   El. pošta