Newsletter 78

POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.biz
www.otpad.biz

Newsletter # 78
 


S  R  B  I  J  A
 

Kikinđani dobijaju kompostere i vodiče za upravljanje otpadom


U okviru regionalnog projekta "Poslovni modeli za unapređenje sakupljanja i valorizaciju otpada", Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ odabrala je deset pilot opština u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji u kojima će proces uvođenja upravljanja otpadom biti realizovan po istoj metodologiji. Kao jedan od pilot gradova, Kikinda je odabrana za model uvođenja kućnog kompostiranja. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Asocijacijom za upravljanje čvrstog otpada u Srbiji, kikindskim gradskim Sekretarijatom za zaštitu životne sredine i kompanijom FCC.

Opširnije 

S  R  B  I  J  A
 

Na Andrevlju počeo trening “Odgovorno upravljanje otpadom”


Program je namenjen jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i medija za aktivno učestvovanje u uspostavljanju sistema upravljanja otpadom na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, “Inženjeri zaštite životne sredine” od 13. do 16. novembra na Fruškoj gori organizuju trening “Odgovorno upravljanje otpadom”.
Šesnaest učesnika i učesnica iz cele Srbije prvog dana imali su priliku da sa Rosom Stiković, zaposlenom u Službi za inspekcijske poslove i urbanizam Opštine Beočin, razgovaraju o osnovnim principima upravljanja otpadom i upravljanju komunalnim otpadom u regionu Novog Sada.
Tokom narednih dana, predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva i medija imaće priliku da od Kristine Cvejanov (Ekostar pak) saznaju nešto više o ambalaži i ambalažnom otpadu...

Opširnije
S  R  B  I  J  A 

     
Deponije ugrožavaju Lim

 

Lim je jedna  od najugroženijih reka Balkana jer su duž njenog toka, kroz tri države, brojna smetliša i divlje deponije. U delu kroz Srbiju, bar delimično, problem zagađenja ove reke rešio bi se izgradnjom deponije „Banjica" jer bi tu, po odluci od pre 15 godina, otpad trebalo da odlažu opštine Sjenica, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje.
Status otpadne transverzale Crne Gore, Republike Srpske i Srbije, Lim je zajhvaljujući ljudskom nemaru, dobio pre skoro dve decenije, a o količini smeća koje u njega stiže, uverljivo svedoči priobalje , nelegalne deponije, pa i veliko smetlište kraj Prijepolja, privremeno formirano još 1999.godine, sa koga neretko, poplavni talas otpad unese u reku.

Opširnije 

N  A  J  A  V  A      D  E  Š  A  V  A  N  J  A

Finansiranje zaštite životne sredine u Novom Sadu


Sa željom da informiše mlade o procesima donošenja odluka i osnaži ih da se uključe u razvoj javnih politika usmerenih na zaštitu životne sredine i održivi razvoj, udruženje "Inženjeri zaštite životne sredine" organizuje razgovor na temu "Finansiranje zaštite životne sredine u Novom Sadu". Učesnici i učesnice dobiće priliku da saznaju koje potrebe ima grad Novi Sad kada je u pitanju unapređenje životne sredine, kako se prikuplja i troši "ekološki" dinar u Novom Sadu, odnosno koliki su i kakvi prihodi i rashodi Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada.
Mladi će moći da se informišu i o Programu korišćenja sredstava ovog fonda, kao i da daju predloge na koji način je moguće uključivanje građana i građanki u njegovo donošenje.
Razgovor će se održati u četvrtak 22. novembra, sa početkom u 10 časova, u prostorijama OK kluba Kancelarije za mlade Grada Novog Sada (JP SPC "Vojvodina", prvi sprat).


Opširnije 

Štampa   El. pošta