Newsletter 72

POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.biz
www.otpad.biz

Newsletter # 72
 


S  R  B  I  J  A
 

Novi studijski programi kako bismo dobili stručnjake za ekologiju


Stanovnicima 
Poglavlje 27 koje se bavi životnom sredinom jedno je od najvažnijih u procesu pridruživanja EU i najskuplje. Za primenu i sprovođenje pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine, pored velikih ulaganja i dobro opremljene administracije na nacionalnom i lokalnom nivou, potrebni su razvijeni i tehnološki pripremljeni resursi u sistemu obrazovanja.
Kako bi se unapredilo upravljanje otpadom sa budžetom od 834.000 evra Erazmus program EU pomogao je uvođenje novih studijskih programa u visokom obazovanju.
Dr Dejan Blagojević sa Visoke škole strukovnih studija iz Niša ističe da na pet studijskih programa upisuju 128 budućih master inženjera iz oblasti upravljanja otpadom. "Oni će na bazi definisanih kompetencija koje tržište rada su ovom momentu iz te oblasti zahteva, biti spremni da se odmah uključe u proizvodne procese", rekao je Blagojević.


Opširnije 

S  R  B  I  J  A
 

Kada će zagađivač početi da plaća?


Osam godina nakon donošenja Strategije upravljanja otpadom, napisane da bude osnovni dokument za racionalno i održivo upravljanje otpadom u Srbiji, od planiranog nije učinjeno gotovo ni polovina. Strateško rešavanje problema nije snažna tačka države. Dokaz je upravo u Strategiji upravljanja otpadom 2010-2019. godine, kojom je predviđeno pažljivo i postepeno uvođenje ozbiljnih novina u sistem zaštite životne sredine, poput programa prevencije stvaranja otpada, regionalnih planova upravljanja otpadom, tretmana opasnog i drugog otpada, primarne separacije na svakom nivou (dakle, i u domaćinstvima), razvoja sistema za reciklažu, uspostavljanja sistema za upravljanje posebnim otpadom poput neupotrebljivih guma, akumulatora, baterija, ulja, vozila, elektrootpada... 

Opširnije
S  R  B  I  J  A
 

     Srbija i dalje zatrpana nelegalnim životinjskim otpadom

 

Ljudi, životinje i sama životna sredina ugroženi su zbog nezakonitog odlaganja životinjskih ostataka. Odbačeni materijal opasan je po ljudsko zdravlje i okolinu, jer predstavlja najveći mogući izvor infektivnog materijala i opasnosti za širenje bolesti životinja koje se prenose na čoveka, poput besnila, salmonele, antraksa, ptičjeg gripa i drugih, ukazali su predstavnici Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS).
“Svakodnevno širom Srbije nailazimo na nelegalna 'mrcilišta', gde ljudi bacaju životinjski otpad. Ima onih, dobro poznatih na većim površinama, gde ljudi iz šire okoline ciljano odlažu uginule životinje, dok sa druge strane postoje i manja, pored puteva, reka, u njivama, šumarcima”, kaže Aleksa Vukićević, iz DZPPS.
Životinjskim otpadom se smatraju svi životinjski ostaci, koji treba da budu skladišteni ili prerađeni na odgovarajući i bezbedan način u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.


Opširnije 

R  E  G  I  O  N      I      S  V  E  T
 

Sistem koji otpad pretvara u gorivo

 

Potreba za rešenjem koje bi uticalo na smanjenje količine otpada na čitavom svetu nikada nije predstavljala veći pritisak, budući da se svakog minuta, na primer, proda milion plastičnih boca, pa se procenjuje da će do 2050. godine u okeanima biti više plastike nego ribe. I dok napori da se ovakvi materijali manje koriste, da se recikliraju i upotrebljavaju više puta, 91% od ukupne količine plastike se i dalje ne reciklira, pa planeta trpi posledice, jer ono što radimo zagađuje vazduh, uništava život u okeanima, te drugim ekosistemima.
Iako rešavanje ovog problema ne predstavlja jednostavan zadatak, američka kompanija Synova pronašla je način da otpadne materijale pretvara u energiju i zelene hemikalije, te došla do rešenja koje bi uticalo na smanjenje sve većih količina otpada, čime se izašlo u susret potrebi koju čovečanstvo ima za čistim izvorima energije. 


Opširnije


Štampa   El. pošta