Newsletter 64

POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.biz
www.otpad.biz

Newsletter # 64
 
 
 
S  R  B  I  J  A
 

Zaštitnik građana istakao odgovornost Ministarstva za zaštitu životne sredine


Povodom nedavno obeleženog Svetskog dana zaštite životne sredine, sve institucije su se oglasile saopštenjima u kojima su iskazale brigu i spremnost na rad u cilju zaštite životne sredine. Tim povodom obratili smo se kancelariji Zaštitnika građana, odakle smo dobili odgovor, u kome se konkretno navodi da je deponovanje smeća, koje je u nadležnosti lokalnih samouprava, najveći problem u ovoj oblasti.  Navedeni su i ključni uzroci lošeg stanja u ovoj oblasti,  kao i koja je institucija dužna da preduzme konkretne poteze. Odgovor prenosimo u celosti:
„Zaštitnik građana je u svom dosadašnjem radu postupajući po pojedinačnim pritužbama građana u vezi sa postojanjem nelegalnih deponija, pokretao kontrolne postupke prema jedinicama lokalne samouprave i nadležnom resornom ministarstvu. U sprovedenim postupcima kontrole, postalo je uočljivo da je nedostatak finansijskih sredstava jedan od glavnih razloga usled kojih jedinice lokalne samouprave nisu u prilici da same i blagovremeno reše probleme rada i održavanja deponija. Posebnu pažnju prethodne godine Zaštitnik građana je posvetio problemima nastalim prilikom izbijanjem požara na deponiji Vinča u Beogradu, kada je stručna javnost u sredstvima javnog informisanja ukazala i na druge, javnosti manje poznate posledice neadekvatnog odlaganja otpada. Tim povodom Zaštitnik građana je naročito insistirao na doslednom poštovanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.


Opširnije 

S  R  B  I  J  A
 

(Skoro) Svo smeće mora na regionalne deponije


Ministar Vlada Repubiike Srbije 07. juna 2018. godine, na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom, donela je Odluku o zajedničkom obezbeđivanju i sprovođenju upravljanja otpadom koja je objavljena u Službenom glasniku RS, br. 45/18 od 13. juna 2018. godine.
Odlukom je određeno na koje će postojece regionalne sanitarne deponije jedinice 1okalne samouprave da odlažu otpad u slučaju da sporazumom nisu zajednički obezbedile i organizovale sprovođenje upravljanja otpadom.
Osnovni razlog za donošenje ove Odluke je potreba i nastojanje da se unapredi sistem upravljanja otpadom u Republici i ubrzaju promene. Naime, Akcionim planom za sprovođenje Programa V1ade, utvrđen је prioritetni cilj u oblasti zaštite životne sredine „Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama" u okviru koga je između ostalog određena ciljana vrednost rezultata za smanjenje količina komunalnog otpada odloženog na nesanitarne deponije. Da bi se do kraja 2018. godine dostiglo ciljano smanjenje količina otpada koji se одlаžе na nesanitarne deponije — smetlišta od 2,5 procentnih poena, kao i smanjenje 28,5 procentnih poena projektovano za kraj 2020. godine, potrebno je u što većoj meri iskoristiti već izgrađene kapacitete za sanitarno odlaganje komunalnog otpada.


Opširnije 

 U     F  O  K  U  S  U
 

Ne želim kesu

 
Svakodnevne navike često su primarni izvori problema u životnoj sredini, a jedna od njih je i upotreba plastičnih kesa. To su proizvodi sa kojima se građani svakodnevno susreću. Potrošači ih vole jer ništa ne koštaju, ali i proizvođači kesa, jer je njihova proizvodnja jeftina i donosi im veliki prihod. To su kratkoročne prednosti plastičnih kesa. Prednost plastičnih kesa vide i zaposleni u firmama koje se bave njihovom proizvodnjom, a današnje naplaćivanje, a i tendencija ka njihovoj zabrani stvara nemir među proizvođačima plastike, jer veruju da će to dovesti do smanjenja obima posla pa samim tim i gubitka radnih mesta.
Kada govorimo o negativnim posledicama korišćenja kesa možemo spomenuti da su te posledice ogromne i na prvi korak manje vidljive. Postavlja se pitanje da li se nepostojanjem razvijene svesti o ovim problemima može opravdati njihovo preveliko konzumiranje? Ako ne može, koji je način za podizanje svesti građana o posledicama njihove upotrebe?

Opširnije 

S  R  B  I  J  A
 

Održana radionica u okviru GIZ projekta

 
Grad Novi Sad i opštine Južnobačkog regiona za upravljanje otpadom – Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Srbobran, Temerin, Vrbas i Žabalj potpisali su Sporazum o tehničkoj saradnji na realizaciji projekta “Upravljanje otpadom u kontekstu klimatkih promena (DKTI)” koji sprovodi Nemačka razvojna saradnja GIZ. Cilj projekta je ublažavanje klimatskih promena kroz primenu cirkularne ekonomije u upravljanju otpadom u izabranim regionima u Srbiji. Period realizacije projekta je do kraja 2020. godine.
Prva dvodnevna radionica planiranja aktivnosti održana je u Andrevlju 11. – 12. juna. Cilj radionice bio je upoznavanje opštinskih projektnih timova sa planiranim aktivnostima, kao i priprema akcionih planova za naredni period.


Opširnije


Štampa   El. pošta