Dana 19.06.2015. Održana je sednica skupštine udruženja Hrabri čistac u prostorijama udruženja.