Slobodan Cvetković predsednik Skupštine udruženja Hrabri čistač

Brankica Ristić potpredsedica Skupštine udruženja Hrabri čistač

Sandra Kamberović sekretar udruženja Hrabri čistač