Nova članica Hrabrog čistača – Avista Oil

LOGO_AVO_RGB 280 px.png

 

Od septembra 2018. godine udruženje industrije otpada Hrabri čistač bogatije je za još jednu članicu, kompaniju  Avista Oil.

Kompanija Avista Oil A.G. je osnovana 1951. Sa sedištem u Uetze, Donja Saksonija, Republika Nemačka. Sa približno 500,000 tona preradjivačkih kapaciteta Avista Oil A.G. jedan je od vodećih evropskih i svetskih reciklera korišćenih/otpadnih mineralnih i sintetskih ulja.

U okviru Avista Oil grupe rade tri rafinerije za preradu (re-rafinaciju) otpadnih ulja i to dve u Evropi (Nemačka i Danska) i jedna u Americi.

Osim rafinerija u okviru Avista Oil grupe su i kompanije koje se bave sakupljanjem otpadnog ulja na teritoriji zemalja u kojima se nalaze kao i transportom u rafinerije.

Od 01.09.2018. u okviru Avista Oil grupe osnovana je i radi Avista Oil doo Beograd.

Kao što navode iz ove kompanije, želja i namera im je da budu nosioci uspostavljanja sistema upravljanja otpadnim mazivim uljima u Republici Srbiji kao i da sakupe, skladište i izvezu radi re-rafinacije što je moguće veću količinu otpadnog ulja u skladu sa važećim standardima i Zakonima EU i Republike Srbije, poštujući principe cirkularne ekonomije i održivog razvoja.

Hrabri čistač očekuje uspešnu predstojeću saradnju sa novom članicom, i već u planu ima zajedničko predstavljanje o čemu ćemo blagovremeno obavestiti javnost. Pozivamo sve aktere u oblasti upravljanja otpadom na uspostavljanje trajne i kvalitetne prakse koja kao krajnji cilj treba da ima zdraviju i čistiju Srbiju.

 

 


Štampa   El. pošta