Mediji

U Srbiji stvoreno 48,9 miliona tona otpada

www.maxpixel.net-Garbage-Old-Profile-Used-Mature-Junkyard-Scrap-331226.jpg

Tokom prošle godine svi sektori ekonomije u Srbiji stvorili su 48,9 miliona tona otpada.

To je za 3,3 odsto više nego u prethodnoj 2016. godini, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

U većini sektora, navode u RZS, beleži se smanjenje proizvedenog otpada, dok je primetan porast u Prerađivačkoj industriji usled povećane proizvodnje u oblasti proizvodnje osnovnih metala i u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom zbog povećane proizvodnje električne energije u termoelektranama. 

Prema podacima RZS, udeo neopasnog otpada u Srbiji iznosi 64,7 a opasnog 35,3 procenata. 

Stvorene količine otpada, posmatrano po sektorima i u odnosu na 2016. godinu u prošloj godini manje su u sektoru poljoprivrede (pad od 6,3%), rudarstvu (0,8%), snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama (12%), građevinarstvo (4,3%), i sektori uslužnih delatnosti u kojem se beleži pad od 15,6 procenata. 

S druge strane, statistika pokazuje povećanu proizvodnju otpada u prerađivačkoj industriji - 28,3 procenata, i u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom, rast od 27,1 odsto. 

Podaci Zavoda pokazuju i da iskorišćenje otpada beleži rast u odnosu na 2016. koje je uglavnom nastalo zbog povećanog recikliranja metalnog otpada. 

Količina recikliranog otpada korišćenog kao gorivo za proizvodnju energije veća je za 14,7 odsto

nego u 2016. godini, pokazuju podaci RZS.

https://novaekonomija.rs

Info

UDRUŽENJE IOS ”HRABRI ČISTAČ”
Kej oslobodjenja bb, Zemun, Beograd
Telefon: + 381 69/108 26 27
Fax:        + 381 11/266 11 48
PIB 107153924     MB 28053282
Tekući račun:   275-10222162699-59  
SOCIETE GENERALE BANKA