Zakoni

Menu Categories Pogodaka: 1889

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - INTEGRISANA VERZIJA

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU

ZAKON O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE

ZAKON O ZAŠTITI ZEMLJIŠTA

ZAKON O POTVRĐIVANJU BAZELSKE KONVENCIJE O PREKOGRANIČNOG KRETANJA OPASNIH OTPADA I NJIHOVOM ODLAGANJU

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Štampa