Pročitajte:

logo4 fead logo

UDRUŽENJE INDUSTRIJE OTPADA SRBIJE

HRABRI ČISTAČ

Hrabri čistač je strukovno, neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme koje se bavi pitanjima uređenja nacionalnih politika i pravnog okvira u procesu aproksimacije za uspostavljanje tržišnih principa poslovanja i održivog upravljanja otpadom. Mi smo jedino Udruženje koje je postalo član FEADa (evropske federacije industrije otpada) pre učlanjenja u EU.